چو آسمان مه آلودم ز دلتندگی تو، ژر است سینه ام ز اندوه گران بی تو؛ کلیپ استوری برای اینستاگرام