دارم گم می شم توی رویای تو، خودم رو می خوام با تو پیدا کنم؛ موزیک ویدئوی سکوت بابک جهانبخش