از سری قسمت های زیبای کارتون ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت «کلاه آبی» در این قسمت مامان ببعی با ببعو به فروشگاه می رن آخه برای مهمانی باید اماده بشوند که یک کلاه آبی می خرند.