باد می خواست سر به سر بقیه بذار باد سرد شد و وزید تا به یه بچه رسید؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت سر بی کلاه.