کاردستی توپک های جادویی با دو بادکنک بیرنگ و رنگی یه سرگرمی جذاب درست کنید.