ر‌هبرمعظم انقلاب: نگذاریم جمعیت جوان کشور کاهش پیدا کند.