با لبخندی ساده بشین روبروم، تا من مثل آیینه تماشا کنم، بذار آرزوهای گم کرده ام رو، توی چشمای مست تو پیدا کنم؛ موزیک ویدئوی کوتاه برای استوری عاشقانه حجت اشرف زاده