خورشید خوش آمدی، صفا آوردی، مشتاق سپیده‌ حضورت بودیم؛ ویدئوی رویایی از طبیعت برای استوری صبح بخیر