ما کنار هم یعنی ترکیب برنده، کلیپ کوتاه برای استوری اینستاگرام عاشقانه و وضعیت واتساپ با صدای آصف آریا