سخنرانی کوتاه حجت الاسلام مسعود عالی در مورد حرمت و احترام بالای مومن که از خانه خدا بیشتر است.