یک روش خلاقانه عالی برای درست کردن گل رز زیبا با سه رشته روبان رنگی