اردستانی، کارشناس آشپزی با حضور در برنامه‌ ای تلویزیونی سیمای خانواده، طرز تهیه براونی چوب شور و بادام را آموزش داده است.