روایت جالب محسن قصابیان، بازیگر نقش شهید ستاری از پشت صحنه فیلم منصور.