همه ما جوجه کباب رو با طعم های مختلف امتحان کردیم ولی من به شدت بهتون توصیه میکنم که این جوجه رو با این طعم بی نظیرش حتما امتحان کنید