وقتی رامبد اعصاب گلبرگ مغرور رو خورد میکنه و می خواد بهش ترحم کنه؛ در برنامه خندوانه رامبد جوان