برنامه تاریخچه این قسمت در مورد استقلال کشورهای آمریکای لاتین و سرنوشت سیمون بولیوار انقلابی کشور بولیوی.