تو با همه فرق داری؛ کی این همه مشتری داره توی عالم؟! تو با همه فرق داری‌؛ کی خوب و بد رو میخره یک دفعه درهم؟! تو با همه فرق داری؛ تو اینو ثابت میکنی ماه محرم… اجرا در هیئت ام ابیهای قم با نوای محمدحسین پویانفر.