آی رفیق قدیمی، توی زندگیمی بگو کجا دنبالت بگردم؛ کلیپ برای دوست صمیمی برای استوری اینستاگرام