اشکنه از‌اون غذاهاییه که ما رو یاد خونه‌ی مامان بزرگمون می‌ندازه! توی بخش آشپزی این‌بار عصر شیرین این غذا رو آموزش دیدیم و خانم فاطمه بهجویان برامون این غذا رو درست کردند.