این‌بار در بخش آشپزی عصر شیرین رفتیم سراغ یه دسر شاهرودی! و خانم فاطمه بهجویان طرز تهیه‌ش رو بهمون آموزش دادند. اگر دوست دارید این دسر رو درست کنید، ویدیو‌ی بالا رو تماشا کنید.