شهید مدافع حرم محمد تقی سالخورده در ناب ترین لحظه ای احساسی با دختر کوچکش زینب