یادم بده چگونه بخوانم، تا عشق در تمامی دل ها معنا شود یادم بده چگونه نگاهت کنم که تردی بال هایت در تندباد عشق نلرزد، زیبا آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می کنم، آنگونه عاشقم که نیستان را یکجا هوای زمزمه دارم؛ کلیپ دکلمه مرحوم خسرو شکیبایی برای استوری اینستاگرام