هلیکوپترهای خطوط تاکسی هوایی، زمان سفرهای بین شهری را کاهش می دهند. توسعه تاکسی های هوایی مدتی است که در جهان، با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و به تازگی هم از تاکسی های جدید هوایی رونمایی شده است این هلیکوپترها زمان سفرهای بین شهری را بسیار کاهش می دهند.