خدایا جوری دستم رو بگیر تا اطرافیانم ببینند که خدایی دارم؛ کلیپ دلنشین کمکم کن برای وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام