که ز سرم برون شود، یک لحظه آرزوی تو؛ کلیپ عاشقانه زیبا برای استوری اینستاگرام