عاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش: دانش آموزان پایه‌های دوره ابتدایی و دوره متوسطه اول از فردا اول به مدرسه می‌روند. نحوه حضور دانش آموزان به دلیل رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به اطلاع والدین رسیده است. اگر به خانواده‌ای اطلاعی داده نشده الزامی ندارد که بچه‌های خودشان را به مدرسه بفرستند.