سوال مهران مدیری از مهمان برنامه اش گیوه شریفی در مورد اینکه وقتی حالتون خوب نیست چطور خودتون رو مدیریت و آروم می کنید؟