ا وجود آنکه «چند همسری» جزو دغدغه جوانان امروزی نیست اما این روزها شاهدیم برخی افراد در فضای مجازی و عده‌ای در مجلس شورای اسلامی به تبلیغ آن می‌پردازند!