حکایت شنیدنی از عیادت امام رضا علیه السلام از بیماری.