حضور جناب خان در برنامه بسته پیشنهادی شبکه دو با اجرای مژده لواسانی.