به نظرم خدا تو رو گذاشت وسط زندگیم تا بهم بگه ببین همیشه هم زندگی بد پیش نمیره؛ کلیپ خاص عاشقانه برای استوری اینستاگرام