از خشکی نگاه تو به مرز دریا می رسم؛ کلیپ کوتاه غمگین برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ