اینم فیلم ها توسط خبرنگار BBC در آن زمان ضبط شده است و طبق روایت موجود فانتومی که در ابتدای ویدیو خط مقدم عراقی هارا در هم میکوبد ، خلبانش تیمسار برات پور است که لیدر حمله به H3 نیز بوده است.