بخشی از سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی، ۲۶ آبان ۱۴۰۰