فصل زمستون اومده برف می باره دونه دونه میون یه غار بزرگ می کنه خرسه خروپف؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت خرسی و غار و خروپف.