وسایل مورد نیاز : قیچی چهار عدد کاغذ a4 رنگی مداد خط کش خودکار چسب توضیحات مربوط به ساخت این کاردستی زیبا مرحله به مرحله در فیلم نمایش داده شده است.