بعضی ها در راه رفتن به جزیره شخصی شون از مشکلات اقتصادی هم صحبت می کنند؛ یک اجرای خنده دار از مجید افشاری از شبکه آی فیلم سیما