می‌گویند همه‌ جا هستی؛ روی گلبرگ‌ های یاس، کنار سجاده مادربزرگ، زیر درخت چنار، بالای کوه، در آسمان‌ ها میان ابرها، همه‌ جا. از رگ گردن نزدیک‌ تر، در میان همه امور خیر و شر، اما... اما چه می‌ شود که گاهی حس می‌کنیم نیستی؟ کلیپی از فیلم رنگ خدا ساخته مجید مجیدی