چشم زخم هست و آثاری دارد و روایت آن را تایید می کند؛ کلیپ سخنرانی حجت الاسلام عرب