امیرحسین قیاسی از کمدین های کشور یک برنامه بنام «نیمه شب» رو آغاز کرده برای فراهم کردن لحظات خوب برای مردم البته با چاشنی طنز اجتماعی