آیت الله جوادی آملی: مال عامل قیام یک ملت است لذا دست هر کسی ندهید