به نظرشما روابط بین دختر و پسر قبل از ازدواج چه تأثیراتی در زندگی اونها داره؟ چون خیلیا با این دید که ازدواج براشون تعهد ایجاد میکنه ، دارن با همین روش پیش میرن.