جناب خان در خندوانه برای محمد رضا گرایی قهرمان جهان در رشته کشتی فرنگی یک آهنگ شاد شیرازی اجرا کرد.