ما هیچ الهی همه تو؛ کلیپ کوتاه و دلنشین برای استوری اینستاگرام