کلیپی با نریشن «عطر سپند و صلوات پراکنده است و می ایستند خادمان حریمت به احترام به خوشامدگویی زایران بارگاهت» برای استوری اینستاگرام وفات حضرت معصومه سلام الله علیها