خلاصه ای از زندگینامه ادواردو آنیلی که بعد از ملاقات با امام خمینی ره و تشرف به تشیع اسم مهدی را برای خود برگزید.