برای اینکه بتوانید طراحی چهره و فیگور انجام بدید باید قانون ها را بدانید این کلیپ حرفه ای آموزش نقاشی بدردتون می خوره