از سری قسمت های زیبای کارتون ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت «نقاش باشی» که ببعی با اسباب بازی های پزشکی مثل یک دکتر بازی می کنه.