رفیق خیلی تنهام، دلم خیلی گرفته از خیلی ها؛ کلیپ غمگین رفیق برای وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام