من صد دفعه به شما نگفتم دختر باید مهربان باشه؟ سکانسی از سریال نون خ به کارگردانی سعید آقاخانی و بازی ندا قاسمی، شیدا یوسفی و علی صادقی